Uchwała nr 44/07

Uchwała Nr 44/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 21 lutego 2007 r. 
 

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu
na 2007 rok.

 
                                                          Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 61 ust. 1 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2005 r.
Nr 106, poz. 1848),  
 

 uchwala się, co następuje:  


§1. Przyjąć plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2007 rok, stanowiące załączniki do uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Komisjom Rady Miejskiej i Burmistrzowi Świecia.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                 
                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                        Rady Miejskiej
 
                                                                                                         Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
 
 

                                                        Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym Komisje podlegające Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania.
Przedłożone plany pracy poszczególnych Komisji na 2007 rok, Rada - w głosowaniu jawnym, podjęła jednogłośnie.
  Załączniki (40kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 10:27:32)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:12:10)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114