Uchwała nr 29/06

Uchwała Nr 29/06
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 grudnia 2006 r.
 


w sprawie powołania radnego p. Józefa Pawłowskiego w skład Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej.
 
                                                     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 


uchwala się, co następuje :


§1. Powołać radnego p. Józefa Pawłowskiego w skład Komisji Polityki Gospodarczej
i Finansowej.
 
§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:06:51)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:17:35)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1885