Uchwała nr 28/06

Uchwała Nr 28/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 

w sprawie powołania radnego p. Józefa Pawłowskiego w skład Komisji Prawa, Porządku Publicznego i  Spraw Obywatelskich.
 
                                                     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 


uchwala się, co następuje :


§1. Powołać radnego p. Józefa Pawłowskiego w skład Komisji Prawa, Porządku Publicznego i  Spraw Obywatelskich.
 
§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
                                                                                           

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:05:15)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:17:46)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1831