Uchwała Nr 27/06

Uchwała Nr 27/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 


w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
 
         Na podstawie art. 194 ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póżn. zm.),
w związku z uchwałą Nr 5/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Edwarda Podgórskiego,
 


uchwala się, co następuje :


§ 1.  W miejsce radnego Zbigniewa Edwarda Podgórskiego w okręgu wyborczym nr 3 , z listy nr 15 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Świecie, wstępuje Pan Józef Pawłowski, kandydat z tej samej listy  nr 15 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Świecie, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
 
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:03:38)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:18:08)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2332