Uchwała nr 24/06

Uchwała Nr 24/06
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 14 grudnia 2006 r.


o wyborze przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 
                                                           Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 63 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 3, poz. 47),
 

uchwala się, co następuje:  

§1. Wybrać p. Henryka Trochowskiego na przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki
i Rekreacji.  

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                    Przewodniczący                                                                                               Rady Miejskiej                                                                                                   Jerzy Wójcik                    

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 15:19:27)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:19:12)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1945