Uchwała nr 17/06

Uchwała Nr 17/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 14 grudnia 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
 
                                                           Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 16
ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2003 r. Nr 3, poz. 47),

uchwala się, co następuje:


§1. Powołać Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Świeciu w składzie:
1)      Rogala Janusz,
2)      Branicki Janusz,
3)      Cieślak Adam,
4)      Komasiński Andrzej,
5)      Plewa Zdzisław,
6)      Tarach Bogdan.
 
§2. Przedmiotem działania Komisji jest:
1)      merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
2)      opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę Miejską i Burmistrza lub członków Komisji,
3)      występowanie z inicjatywa uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
4)      współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                               Przewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej
 
                                                                                                 Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 15:07:26)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:41:27)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2295