Uchwała nr 7/06

Uchwała Nr 7/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 14 grudnia 2006 r.


w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
 
          Na podstawie art. 194 ust. 1,  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póżn. zm.),w związku z uchwałą Nr 4/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Zawiasińskiego,

uchwala się, co następuje :


§ 1. W miejsce radnego Tadeusza Zawiasińskiego w okręgu wyborczym nr 2, z listy nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość, wstępuje Pani Sylwia Małgorzata Papkiewicz, kandydatka z tej samej listy  nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności.
 
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (20 grudnia 2006, 12:29:29)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:44:17)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2417