Uchwała nr 6/06

Uchwała Nr 6/06
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 14 grudnia 2006 r.


 
w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
 
         Na podstawie art. 194 ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póżn. zm.), w związku z uchwałą Nr 3/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Grzegorza Pogody,

uchwala się, co następuje :


§ 1.  W miejsce radnego Tadeusza Grzegorza Pogody w okręgu wyborczym nr 2 , z listy nr 13 – KWWObywatelskie Porozumienie Samorządowe, wstępuje Pan Andrzej Jan Komasiński, kandydat z tej samej listy  nr 13 – KWWObywatelskie Porozumienie Samorządowe, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
 
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (20 grudnia 2006, 12:27:13)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:44:28)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2549