Uchwała nr 2/06

Uchwała Nr 2/06
Rady Miejskiej  w Świeciu
z dnia 30 listopada 2006 r.


 
o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.
 
                                                    Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 

uchwala się, co następuje:


 
§ 1. Wybrać radnego p. Waldemara Piotra Wysockiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 listopada 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (20 grudnia 2006, 08:59:57)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (5 grudnia 2014, 10:52:08)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2073