Uchwała nr 1/06

Uchwała Nr 1/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 listopada 2006 r.
 

o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.
 
                                              Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),


 
uchwala się, co następuje:

 


§ 1. Wybrać  Pana Jerzego Adama Wójcika na  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący                                                                                        Rady Miejskiej
 
                                                                                         Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 listopada 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (20 grudnia 2006, 08:29:46)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (5 grudnia 2014, 10:46:27)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2106