Działalność lobbingowa


DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA.

            Działalność lobbingowa została określona w ustawie z dnia 7 lipca 2015 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2015 r., Nr 169, poz. 1414 ze zmianami).

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu gminnego w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego i zarządzeń burmistrza.

            Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

            Kwestie związane załatwianiem spraw w Urzędzie Miejskim w Świeciu dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w Zarządzeniu Nr 591/16 Burmistrza Świecia z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
 
Wystąpienia podmiotów, o których mowa powyżej mogą mieć w szczególności formę:
  1. Wniosku o dokonanie zmian obowiązujących Uchwałach Rady Miejskiej lub Zarządzeniach Burmistrza zawierającego propozycję rozwiązań prawnych wraz z symulacją skutków ich wdrożenia oraz opinię prawną na temat przyjętych w tym aktach rozwiązaniach.
  2. Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem Uchwały Rady Miejskiej lub Zarządzenia Burmistrza, należy dokonać według wzoru.

Do pobrania:
1.  Zarządzenie Nr 591/16 Burmistrza Świecia z dnia 21 lipca 2016 roku przejdż
2.  Druk zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem uchwały lub zarządzenia pobierz (15kB) word
3.  Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminnego w Świeciu
     przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w latach 2006 – 2015 pobierz (14kB) pdf
4.  Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminnego w Świeciu
     przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2016 roku pobierz (24kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek - Sekretarz Gminy (22 lipca 2016)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (22 lipca 2016, 11:16:17)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (22 lutego 2017, 14:44:55)
Zmieniono: dodanie informacji, pkt. 4

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1245