2016

2016

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2016 roku.

Ogłoszenie Zarządzenie nr 368/15 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski  [...]

metryczka