do 2016 r. (włącznie)

do 2016 r. (włącznie)

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Jeżewo o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo”.

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Jeżewo o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo”." [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa maszyny papierniczej nr 1 na terenie Mondi Świecie S.A."

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa maszyny papierniczej nr 1 na terenie Mondi [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Przebudowa Wydziału Makulaturowni na terenie Mondi Świecie S.A.".

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Przebudowa Wydziału Makulaturowni na terenie Mondi Świecie S.A."  [...]

Obwieszczenie zawiadamiające o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia Ekologicznego „LEGE ARTIS PRO NATURA” w postępowaniu w sprawie ...

 uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DARMEX CASING SP. Z O.O W MIEJSCOWOSCI SULNOWO NA DZIAŁKACH O NR EWIDENCYJNYCH: 18/5, 19/20, 124/1, [...]

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY OOŚ "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DARMEX CASING SP. Z O. O. W SULNOWIE

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY OOŚ "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DARMEX CASING SP. Z O. O. W SULNOWIE [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo - Chełmża

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo - Chełmża [...]

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRZYCIM W SPRAWIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ DRZYCIM - SULNÓWKO - ŚWIECIE

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRZYCIM W SPRAWIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ DRZYCIM - SULNÓWKO - ŚWIECIE [...]

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA "PRZEBUDOWA WYTWÓRNI MASY PÓŁCHEMICZNEJ I MASZYNY PAPIERNICZEJ MP4 NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A." [...]

OBWIESZCZENIE O UZYSKANIU OPINII I UZGODNIEŃ "PRZEBUDOWA WYTWÓRNI MASY PÓŁCHEMICZNEJ I MASZYNY PAPIERNICZEJ MP4 NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A."

OBWIESZCZENIE O UZYSKANIU OPINII I UZGODNIEŃ "PRZEBUDOWA WYTWÓRNI MASY PÓŁCHEMICZNEJ I MASZYNY PAPIERNICZEJ MP4 NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A."  [...]

„BUDOWA PLACÓW MAGAZYNOWYCH BIOPALIW NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A.”.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

„BUDOWA IFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA OSIEDLI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH, WE WSI SULNOWO..." (decyzja o braku potrzeby oceny...)

Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie o wydaniu decyzji i podanie do publicznej wiadomości [...]

„PODNIESIENIE RZĘDNYCH SKŁADOWANIA ISTNIEJACEJ KWATERY SKŁADOWANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI SULNÓWKO”.

Postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „PODNIESIENIE RZĘDNYCH SKŁADOWANIA ISTNIEJACEJ KWATERY SKŁADOWANIA [...]

"WYDOBYCIE PASKU I ŻWIRU Z KORYTA WISŁY... W REJONIE CHEŁMNA I ŚWIECIA"

Decyzja Burmistrza Chełmna o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Załącznik do decyzji - Charakterystyka przedsięwzięcia   [...]

"BUDOWA IFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA OSIEDLI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH, WE WSI SULNOWO..."

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego [...]

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI „Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża DWORZYSKO IV”

Świecie, dnia 2014-12-15 ROŚiGK 6220.12.11.2014     INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

POSTANOWIENIE O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ

  Świecie, dnia 2014-12-10 ROŚiGK 6220.17.2014 POSTANOWIENIE Burmistrz Gminy Świecie na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego         (t.j.: Dz. U. 2013 r., [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SOŁECTWA POLSKI KONOPAT W GMINIE ŚWIECIE"

Świecie, dnia 2014-12-08   ROŚiGK 6220.13.11.2014       OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 [...]

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ „BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ I WARSZTATOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ FIRMY LEADER TECH LTD”

Świecie, dnia 2014-12-04 ROŚiGK 6220.17.6.2014     INFORMACJA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI „BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW Z PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO (TZW. WARKOCZA PAPIERNICZEGO)”

Świecie, dnia 2014-12-01 ROŚiGK 6220.14.9.2014     INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA „Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia (...) oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotła obrotowego do wypalania wapna na terenie MONDI Świecie S.A.„

Świecie, dnia 2014-11-28   ROŚiGK 6220.16.4.2014   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z [...]

OBWIESZCZENIE „PRZEBUDOWA WYTWÓRNI MASY PÓŁCHEMICZNEJ I MASZYNY PAPIERNICZEJ MP 4 NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S. A.„

Świecie, dnia 2014-11-25 ROŚiGK 6220.18.6.2014   OBWIESZCZENIE o wniesieniu korekty zakresu przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwica 1960 r. Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA „PRZEBUDOWA WYTWÓRNI MASY PÓŁCHEMICZNEJ I MASZYNY PAPIERNICZEJ MP 4 NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S. A. „

Świecie, dnia 2014-11-17   ROŚiGK 6220.18.1.2014   OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA „DOBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ I WARSZTATOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ FIRMY LEADER TECH LTD”

Świecie, dnia 2014-11-14 ROŚiGK 6220.17.1.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.) [...]

POSTANOWIENIE O BRAKU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OOŚ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SOŁECTWA POLSKI8KONOPAT W GMINIE ŚWIECIE"

Świecie, dnia 2014-11-12 ROŚiGK 6220.13.7.2014 POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SOŁECTWA POLSKI KONOPAT W GMINIE ŚWIECIE"

Świecie, dnia 2014-11-12 ROŚiGK 6220.13.8.2014 OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze [...]

OBWIESZCZENIE O UZYSKANIU NIEZBĘDNYCH OPINII I UZGODNIEŃ „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SOŁECTWA POLSKI KONOPAT W GMINIE ŚWIECIE"

Świecie, dnia 2014-11-12 ROŚiGK 6220.13.6.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. [...]

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA DO CZASU PRZEDŁOŻENIA RAPORTU „PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI DWORZYSKO NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 61/20, GMINA ŚWIECIE, POWIAT ŚWIECKI”

Świecie, dnia 2014-10-23 ROŚiGK 6220.8.8.2014   POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 5 i art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OBWIESZCZENIE O OTRZYMANIU OPINII I UZGODNIEŃ „ KONWERSJA KOTŁA SODOWEGO NA KOCIOŁ Z PĘCHERZOWĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ (TYPU BFB) NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A.”

Świecie, dnia 2014-10-20 ROŚiGK 6220.11.11.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 [...]

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA „KONWERSJA KOTŁA SODOWEGO NA KOCIOŁ Z PĘCHERZOWĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ (TYPU BFB) NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A.”

2014-10-20 ROŚiGK 6220.11.10.2014 OBWIESZCZENIE o ponownym udziale społeczeństwa Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – c) i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

OBWIESZCZENIE O OTRZYMANIU OPINII I UZGODNIENIA „KONWERSJA KOTŁA SODOWEGO NA KOCIOŁ Z PĘCHERZOWĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ (TYPU BFB) NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A.”

Świecie, dnia 2014-10-13   ROŚiGK 6220.11.7.2014 OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego           [...]

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO „KONWERSJA KOTŁA SODOWEGO NA KOCIOŁ Z PĘCHERZOWĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ (TYPU BFB) NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A.”

Świecie, dnia 2014-10-13   ROŚiGK 6220.11.8.2014   OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego [...]

POSTANOWIENIE O ZAKRESIE RAPORTU „PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI DWORZYSKO NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 61/20, GMINA ŚWIECIE, POWIAT ŚWIECKI”

Świecie, dnia 2014-10-10 ROŚiGK 6220.8.6.2014     POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NAZWY PRZEDSIĘWZIĘCIA „PUNKT SKUPU ZŁOMU I SUROWCÓW WTÓRNYCH W MIEJSCOWOŚCI DWORZYSKO NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 61/20, GMINA ŚWIECIE, POWIAT ŚWIECKI”

Świecie, dnia 2014-10-07 ROŚiGK 6220.8.5.2014   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 9 i art. 78 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w nawiązaniu do [...]

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA „BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW Z PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

Świecie, dnia 2014-10-01 ROŚiGK 6220.14.2.2014     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SOŁECTWA POLSKI KONOPAT"

Świecie, dnia 2014-08-26   ROŚiGK 6220.13.2.2014    OBWIESZCZENIE       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 [...]

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA „WYDOBYCIE KOPALINY POSPOLITEJ – PIASKU ZE ZŁOŻA DWORZYSKO IV”

Świecie, dnia 2014-08-14 ROŚiGK 6220.12.4.2014   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: [...]

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO "INSTALACJA DO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE SEMIDO"

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO "INSTALACJA DO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE SEMIDO" [...]

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH „BUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNO - BIUROWYMI”

Świecie, dnia 2014-08-08   ROŚiGK 6220.6.7.2014   INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH „MODERNIZACJA ZAKŁADU „SEMIDO” Sp. z o.o. PRZY UL. BYDGOSKIEJ 1 W ŚWIECIU”

Świecie, dnia 2014-08-01 ROŚiGK 6220.22.9.2013       INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia       Na podstawie art. 85 ust. [...]

POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNO "WYDOBYCIE PIASKU I ŻWIRU Z KORYTA WISŁY W REJONIE CHEŁMNA I ŚWIECIA"

POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNO "WYDOBYCIE PIASKU I ŻWIRU Z KORYTA WISŁY W REJONIE CHEŁMNA I ŚWIECIA"  [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia OOŚ „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE „SEMIDO”

Świecie, dnia 2014-07-01 ROŚiGK 6220.9.3.2014   OBWIESZCZENIEo rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu   Zgodnie z art. 79 [...]

OBWIESZCZENIE Wójta gminy Dragacz o wydaniu decyzji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap III"

Obwieszczenie Wójta gminy Dragacz o wydaniu decyzji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap III" [...]

DECYZJA Wójta gminy Dragacz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap III"

DECYZJA Wójta gminy Dragacz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - etap III" [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o terminie rozprawy administracyjnej dotyczącej postępowania "WYDOBYCIE KOPALINY POSPOLITEJ - PIASKU ZE ZŁOŻA DWORZYSKO III"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o terminie rozprawy administracyjnej dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "WYDOBYCIE KOPALINY POSPOLITEJ - PIASKU ZE [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "WYDOBYCIE KOPALINY POSPOLITEJ - PIASKU ZE ZŁOŻA DWORZYSKO III"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "WYDOBYCIE KOPALINY POSPOLITEJ - PIASKU ZE ZŁOŻA DWORZYSKO III, [...]

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "ROZBUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MONDI ŚWIECIE S.A."

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "ROZBUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MONDI ŚWIECIE S.A." [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Miasta Chelmna o wszczęciu postępowania dla "Wydobycia piasku i żwiru z koryta Wisły na odcinku od 805 + 750 do 808 + 030 km w rejonie Chelmna i Świecia"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Miasta Chelmna o wszczęciu postępowania dla "Wydobycia piasku i żwiru z koryta Wisły na odcinku od 805 + 750 do 808 + 030 km w rejonie Chelmna i Świecia" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o ponownym udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu i surowców wtórnych (...)"

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o ponownym udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu i surowców wtórnych oraz wytop metali w piecu tyglowym w miejscowości [...]

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia "Poprawa bezpieczeństwa ukladu komunikacyjnego (...)"

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ukladu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę [...]

Postanowienie Burmistrza Świecia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ukladu komunikacyjnego (...)"

Postanowienie Burmistrza Świecia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ukladu komunikacyjnego Wiąg - Czaple - Świecie poprzez przebudowę dróg powiatowych nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Świecia znak: ROŚiGK 6220.18.4.2013 o otrzymaniu uzgodnień organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego (...)"

Obwieszczenie Burmistrza Świecia znak: ROŚiGK 6220.18.4.2013 o otrzymaniu uzgodnień organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg - [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "MODERNIZACJI MIEJSKIEJ MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIECIU"

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Rozbudowy estakady i węzla w ciągu drogi krajowej nr 1 (...)

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ukladów dystrybucji spalin z kotłów (...)

Zawiadomienie Burmistrza Świecia znak: ROŚiGK 6220.16.1.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "PRZEBUDOWA UKŁADÓW DYSTRYBUCJI SPALIN Z KOTŁÓW WCHODZĄCYCH W SKLAD [...]

Postanowienie o braku konieczoności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia pn. "ROZBUOWA ESTAKADY I WĘZŁA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 1 (91) W M. PRZECHOWO (...)"

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "ROZBUDOWA ESTAKADY I WEZŁA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 1 (91) W M.PRZECHOWO WRAZ Z  ODCINKIEM DROGI OD 139+000 DO KM 141+100 ORAZ [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "ROZBUDOWA ESTAKADY I WĘZŁA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 1 (91) (...)"

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "ROZBUDOWA ESTAKADY I WĘZŁA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 1 (91) (...)" [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Przez RDOŚ w Bydgoszczy i wyrażeniu opinii przez PPIS w Świeciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "ROZBUDOWY ESTAKADY I WĘZŁA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 1(91) (...)"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Przez RDOŚ w Bydgoszczy i wyrażeniu opinii przez PPIS w Świeciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "ROZBUDOWA ESTAKADY I WĘZLA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA KOTLA SODOWEGO I TURBOZESPOŁU NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A."

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1257C MICHALE-SARTOWICE-ETAP II"

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1257C MICHALE-SARTOWICE-ETAP II" [...]

Postanowienie o braku konieczości oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1257C MICHALE-SARTOWICE-ETAP II"

Postanowienie Burmistrza Świecia znak: ROŚiGK 6220.10.2013 z dnia 2013-06-17 o braku konieczości oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1257C MICHALE-SARTOWICE-ETAP II" [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubiewo o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)"

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiewo w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii i dokonanie uzgodnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na działce nr 38/9" położonej w gminie Świecie, powiat świecki.

Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na działce nr 38/9" położonej w gminie Świecie, powiat świecki. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wojewodzkiego Szpitala (...)"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zaiweszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA PRZEPŁAWKI DLA RYB NA STOPNIU PIĘTRZĄCYM RZEKI WDA W MIEJSCOWOŚCI KOZŁOWO"

Świecie, dnia 2013-02-11 ROŚiGK 6220.9.10.2012  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 98 § 1 i § 2 [...]

Postanowienie Burmistrza Świecia znak: ROŚiGK 6220.4.8.2012 z dnia 2013-02-07 w sprawie wyjaśnienia zapisów w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1286C MORSK-ŚWIECIE-DWORZYSKO"

Postanowienie Burmistrza Świecia w sprawie wyjaśnienia zapisów w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1286C MORSK-ŚWIECIE-DWORZYSKO". [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA MAŁEJ MASARNI O ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ DO 1,5 TONY TYGODNIOWO" na działce ewidencyjnej nr 350/4 (obręb Przechowo)

Świecie, dnia 2012-12-31 ROŚiGK 6220.12.7.2012  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA MAŁEJ MASARNI O ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ DO 1,5 TANY TYGODNIOWO".

Świecie, dnia 2012-10-31 ROŚiGK 6220.12.1.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

POSTANOWIENIE Burmistrza Świecia o braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."ROZBUDOWA I BUDOWA HAL WARSZTATOWYCH" - ENERGOREMONT s.j.

POSTANOWIENIE o braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :ROZBUDOWA I BUDOWA HAL WARSZTATOWYCH" NA DZIAŁCE NR 531 (OBRĘB pRZECHOWO). [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PRZECHOWO" na działce nr 92/13 (obręb Przechowo)

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PRZECHOWO" na działce nr 92/13 (obręb Przechowo). [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA SARTOWICE".

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA SARTOWICE". [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia znak 6220.7.5.2012 z dnia 2012-10-11 o wystąpieniu o ponowną opinię do PPIS w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. "ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KARTONAŻOWNI NA MAGAZYN PAPIERU NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A."

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia znak 6220.7.5.2012 z dnia 2012-10-11 o wystąpieniu o ponowną opinię do PPIS w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. "ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KARTONAŻOWNI NA MAGAZYN PAPIERU NA TERENIE MONDI ŚWIECIE [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "ROZBUDOWY I BUDOWY HAL WARSZTATOWYCH" na działce ewidencyjnej nr 531 w miejscowości Świecie (obręb Przechowo)

Świecie, dnia 2012-09-13 ROŚiGK 6220.8.3.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

Postanowienie Wójta Gminy Jeżewo o braku konieczności OOŚ dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo-Świecie (...)"

Postanowienie o braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo-Świecie (...)" [...]

Postanowienie o braku konieczności OOŚ dla przedsięwzięcia pn. " PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1286C MORSK-ŚWIECIE-DWORZYSKO"

Świecie, dnia 2012-08-20   ROŚiGK 6220.4.4.2012   POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KARTONAŻOWNI NA MAGAZYN PAPIERU NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A.”

Świecie, dnia 2012-08-06  ROŚiGK 6220.7.1.2012   OBWIESZCZENIEo rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu   Zgodnie z [...]

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Jeżewo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 1252C(...)"

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Jeżewo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo-Świecie, ETAP I od km 5+250 do km 6+950, ETAP II od km [...]

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu OOŚ dla "Budowy instalacji do spalania gazow zlowonnych (NCG) na terenie Mondi Świecie S.A."

                                         &nbs [...]

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągów wysokiego ciśnienia

Świecie, dnia 2012-07-06 ROŚiGK 6220.3.7.2012  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

POMIARY POZIOMU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE UL. MIODOWEJ W ŚWIECIU

POMIARY POZIOMU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE UL. MIODOWEJ W ŚWIECIU    [...]

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "BUDOWA Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM DLA PRODUKCJI NANOTECHNOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA"-Vistula Park I

Świecie, dnia 2012-04-10 ROŚiGK 6220.2.7.2012  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Postanowienie Burmistrza Świecia o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu z zapleczem administracyjno-socjalnym dla produkcji nanotechnologicznych materiałów izolacyjnych dla budownictwa"

Świecie, dnia 2012-03-26 ROŚiGK 6220.2.4.2012    POSTANOWIENIE    Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ZAKŁADU Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM DLA PRODUKCJI NANOTECHNOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH DLA BUDOWNICTWA” na Vistuli

Świecie, dnia 2012-02-20 ROŚiGK 6220.2.1.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

informacja o wydaniu decyzji „ BUDOWA BYDYNKU WARSZTATOWO - DIAGNOSTYCZNEGO” ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE Nr 130 (OBRĘB DWORZYSKO)

Świecie, dnia 2012-02-07 ROŚiGK 6220.13.6.2011/2012  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

informacja o wszczęciu postępowania - rozbudowa warsztatu napraw samochodów w Sulnowie

Świecie, dnia 2012-01-24  ROŚiGK 6220.1.1.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania „BUDOWA ROLNICZEJ ELEKTROCIEPŁOWNI BIOGAZOWEJ ŚWIECIE, WYKORZYSTUJĄCEJ SUBSTRAT POCHODZENIA ROŚLINNEGO” ZLOKALIZOWANEJ W ŚWIECIU GM. ŚWIECIE WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIE

 Świecie, dnia 2011-12-22  ROŚiGK 6220.12.1.2011   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania „BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWO – DIAGNOSTYCZNEGO” ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 130 (OBRĘB DWORZYSKO)

Świecie, dnia 2011-12-22  ROŚiGK 6220.13.1.2011  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

odmowa wznowienia postępowania "Budowa ul. Miodowej" w Świeciu

postanowienie Burmistrza Świecia znak: ROŚiGK 6220.P.12.4.2011 z dnia 2011-12-12 o odmowie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Miodowej w Świeciu"   [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach "Budowa zewnętrznej instalacji dozowania PIX" Mondi Świecie S.A.

Świecie, dnia 2011-11-07 ROŚiGK 6220.9.6.2011    INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Mieszkańców Osiedla 800-lecia - "Budowa ul. Miodowej w Świeciu"

zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Mieszkańców Osiedla 800-lecia, dotyczącego wznowienia postępowania administracyjnego, które zakończone zostało decyzją o [...]

wydanie decyzji KOTŁOINWEST

Świecie, dnia 2011-10-20 ROŚiGK 6220.6.6.2011  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Świecie, dnia 2011-09-09 ROŚiGK 7625.21.12.2010/2011   INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

informacja o wydaniu decyzji "ENERGON"

 Świecie, dnia 2011-08-29 ROŚiGK 6220.5.6.2011  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zebranie materiału dowodowego

 ROŚiGK7625.21.10.2010/2011                                    & [...]

postanowienie Burmistrza Świecia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego" na Vistuli

Świecie, dnia 2011-07-05    ROŚiGK 6220.3.4.2011  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa "Budowa budynku garażowo - warsztatowego" w Sulnówku

 Świecie, dnia 2011-06-07   ROŚiGK 7625.21.9.2010/2011  wg rozdzielnika    WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA    Burmistrz Świecia zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2011 [...]

wszczęcie postępowania "Budowa zakładu produkcji paliwa alternatywnego z odpadów przemysłu papierniczego" na Vistuli

Świecie, dnia 2011-05-17 ROŚiGK 6220/3/1/2011  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

wydanie decyzji stacja paliw Budrem

Świecie, dnia 2011-02-24 ROŚiGK 7625/21/6/2010/2011   INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwziecia "Budowa stacji paliw płynnych wraz z myjnią samochodową "

Świecie, dnia 2011-02-17 ROŚiGK – 7625/21/4/2010/2011    POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

wszczęcie postępowania - wydobywanie kopaliny Dworzysko

Świecie, dnia 2011-02-14 ROŚiGK 7625/26/4/2010/2011  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

wydanie decyzji środowiskowej - przebudowa wodociągu na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Świecie, dnia 2011-01-27 ROŚiGK 7625/23/6/2010/2011   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postanowienie o braku potrzeby ooś - przebudowa sieci wodociągowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala

Świecie, dnia 2011-01-24 ROŚiGK – 7625/23/4/2010/2011  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi Sulnówko - Kozłowo"

Świecie, dnia 2011-01-19  ROŚiGK 7625/20/8/2010/2011    OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

informacja o wydaniu decyzji

Świecie, dnia 2011-01-17  ROŚiGK 7625/16/9/2010/2011    INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

wydanie decyzji kanał sanitarny ul. Chmielniki

Świecie, dnia 2011-01-10  ROŚiGK 7625/21/6/2010/2011   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

uzyskanie postanowień opiniujących "Rozbudowa drogi Sulnówko - Kozłowo"

Świecie, dnia 2011-01-04  ROŚiGK 7625/20/6/2010/2011   INFORMACJA    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

brak konieczności OOŚ "Rozbudowa drogi Sulnówko - Kozłowo"

Świecie, dnia 2011-01-04  ROŚiGK – 7625/20/5/2010/2011   POSTANOWIENIE    Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

postanowienie o konieczności przeprowadzenia OOŚ - warsztat Sulnówko

Świecie, dnia 2011-01-03    ROŚiGK – 7625/21/4/2010/2011  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

zawieszenie postępowania "Budowa budynku warsztatowo - garażowego" w Sulnówku

Świecie, dnia 2011-01-03    ROŚiGK – 7625/21/5/2010/2011  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

postanowienie o konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku garażowo - warsztatowego w Sulnówku"

Świecie, dnia 2011-01-03    ROŚiGK – 7625/21/4/2010/2011  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

postanowienie o braku potrzeby sporządzenia OOŚ

Świecie, dnia 2010-12-22   ROŚiGK – 7625/21/4/2010  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

wszczęcie postępowania "Budowa przewodu wodociągowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych"

Świecie, dnia 2010-11-26  ROŚiGK 7625/23/3/2010   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

wszczęcie postępowania "Budowa zakładu napraw samochodów"

Świecie, dnia 2010-11-22  ROŚiGK 7625/22/4/2010  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

wszczęcie postępowania - budowa kanału sanitarnego w ul. Chmielniki

Świecie, dnia 2010-11-15 ROŚiGK 7625/21/1/2010  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), [...]

wszczęcie postępowania "Budowa budynku garażowo - warsztatowego" Sulnówko

Świecie, dnia 2010-10-11 ROŚiGK 7625/21/1/2010  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

postanowienie o obowiązku przeprowadzenia OOŚ "Budowa spopielarni zwłok"

Świecie, dnia 2010-10-04   ROŚiGK – 7625/16/4/2010   POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

zawieszenie postępowania "Budowa spopielarni zwłok"

Świecie, dnia 2010-10-04   ROŚiGK – 7625/16/6/2010  POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

wszczęcie postępowania "Budowa stacji paliw"

Świecie, dnia 2010-09-21  ROŚiGK 7625/21/3/2010  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

wszczęcie postępowania "Rozbudowa drogi Sulnówko - Kozłowo"

Świecie, dnia 2010-08-31  ROŚiGK 7625/20/1/2010    OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

wydanie decyzji budowa sieci wodociągowej

Świecie, dnia 2010-08-23 ROŚiGK 7625/17/6/2010       OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

wszczęcie postępowania - spopielarnia zwłok

Świecie, dnia 2010-08-18 ROŚiGK 7625/16/1/2010  INFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

wydanie decyzji przebudowa drogi Sulnowo - Sulnówko

Świecie, dnia 2010-08-17 ROŚiGK 7625/3/6/2010  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

wydanie decyzji MEKRO Sp. z o. o.

                                         &nbs [...]

postanownienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ - budowa sieci wodociągowej do Sulnówka

Świecie, dnia 2010-08-04   ROŚiGK – 7625/17/4/2010  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji - kopalnia Sulnówko

Świecie, dnia 2010-08-03 ROŚiGK 7625/18/8/2010   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ - MEKRO

Świecie, dnia 2010-07-29   ROŚiGK – 7625/18/5/2010  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

postanowienie o braku potrzeby sporządzenia OOŚ "budowa i przebudowa drogi Sulno - Sulnówko"

Świecie, dnia 2010-07-28   ROŚiGK – 7625/3/4/2010  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

wydanie decyzji dla Wytwórni Styropianu

Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/7/2010  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

informacja o wydaniu decyzji "Przebudowa istniejącej stacji paliw"

 Świecie, dnia 2010-07-21 ROŚiGK 7625/9/7/2010   INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji "Budowa uzbrojenia Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie"

                                         &nbs [...]

postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia ooś - wytwórnia styropianu przy ul. Chmielniki

Świecie, dnia 2010-07-06 ROŚiGK – 7625/12/5/2010  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia ooś - "Przebudowa stacji paliw"

Świecie, dnia 2010-07-05   ROŚiGK – 7625/9/5/2010  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

postanowienie o barku potrzeby OOŚ - uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II

Świecie, dnia 2010-06-30   ROŚiGK – 7625/13/5/2010  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

wydanie decyzji środowiskowej Zakład Kalibracji Jelit

Świecie, dnia 2010-06-28 ROŚiGK 7625/11/8/2010  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

wydanie decyzji MKUOK

Świecie, dnia 2010-06-21 ROŚiGK 7625/14/8/2010  INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ "Budowa Zakładu Kalibracji Jelit"

Świecie, dnia 2010-06-15   ROŚiGK – 7625/11/5/2010   POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy wiatrowej "Bukowiec"

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze [...]

wszczęcie postępowania MEKRO zbiorniki podziemne do gromadzenia gazu płynnego

Świecie, dnia 2010-06-08 ROŚiGK 7625/18/4/2010  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

wszczęcie postępowania "budowa sieci wodociągowej" od ul. Paderewskiego do skrzyżowania ul. Zapolskiej/ul. Dąbrowskiej

Świecie, dnia 2010-06-07  ROŚiGK 7625/17/1/2010    OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji "Wymiana przewodów wodociągowych w śródmiejskiej części Świecia"

Świecie, dnia 2010-05-05  ROŚiGK 7625/7/6/2010    OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

wydanie decyzji "Budowa ul. bema w Grucznie"

Świecie, dnia 2010-04-26 ROŚiGK 7625/8/7/2010   INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ - wymiana przewodów wodociągowych w śródmieściu

Świecie, dnia 2010-04-22   ROŚiGK – 7625/7/4/2010   POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

wszczęcie postępowania "Unowocześnienie procesu produkcji styropianu" H. Piotrowski

Świecie, dnia 2010-04-19 ROŚiGK 7625/12/1/2010  INFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

postanowienie o braku konieczności OOŚ dla przesięwzięcia "Budowa ul. Gen. Józefa Bema w Grucznie"

Świecie, dnia 2010-04-13   ROŚiGK – 7625/8/5/2010   POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

wszczęcie postępowania "Budowa uzbrojenia Strefy Vistula Park II w Sulnowie"

Świecie, dnia 2010-04-12  ROŚiGK 7625/13/1/2010  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

wszczęcie postępowania "KAMA" W. Balewski

Świecie, dnia 2010-04-08 ROŚiGK 7625/9/4/2010   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

wszczęcie postępowania "Budowa Zakładu kalibracji jelit na działce Nr 18/4 w Sulnowie

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania - wymiana sieci wodociągowych na Rynku

Świecie, dnia 2010-03-25  ROŚiGK 7625/7/1/2010  OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w [...]

umorzenie postepowania - sala gimnastyczna przy G2 w Świeciu

                                         &nbs [...]

zamieszczenie wniosku "budowa ul. Bema w Grucznie"

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji Zakład przetwarzania zużytego sprzętu E i E na Vistuli

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji PMP

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji REMEL

                                         &nbs [...]

postanowienie o barku konieczności OOŚ - PMP Fast Service

Świecie, dnia 2010-03-03 ROŚiGK – 7625/23/5/2009/2010   POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ - Remel

                                         &nbs [...]

postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ - stacja paliw w Świeciu

Świecie, dnia 2011-02-17 ROŚiGK – 7625/21/4/2010/2011    POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

wydanie decyzji ASTRO BAZA

Świecie, dnia 2010-01-27  ROŚiGK 7625/22/7/2009/2010   INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

postanowienie Burmistrza Świecia - budowa ASTRO - BAZY

  Świecie, dnia 2010-01-22 ROŚiGK – 7625/22/5/2009/2010    POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

wszczęcie postępowania - sala gimnastyczna przy G2 w Świeciu

  Świecie, dnia 2010-01-21 ROŚiGK 7625/2/1/2010  INFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

wszczęcie postępowania REMEL

Świecie, dnia [...]

wszczęcie postępowania PMP FAST SERVICE

Świecie, dnia 2010-01-06 ROŚiGK 7625/23/1/2009/2010   INFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

wydanie decyzji DREW - TECHNIKA

                                         &nbs [...]

postanowienie o braku konieczności sporządzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi Sulnówko - Kozłowo"

Świecie, dnia 2011-01-04   ROŚiGK – 7625/20/5/2010/2011   POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

informacja o wydaniu decyzji „BUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĄTRZ-ZAKŁADOWEJ

                                         &nbs [...]

podjęcie postępowania "Budowa III kwatery składowiska odpadów w Sulnówku"

                                         &nbs [...]

informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „BUDOWA III KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W SULNÓWKU"

                                         &nbs [...]

Wszczęcie postępowania - "Budowa ASTRO-BAZY"

Świecie, dnia 2009-12-14 ROŚiGK 7625/22/1/2009    INFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ "Budowa budynku PUH (sprzedaż i renowacja maszyn do obróbki drewna)"

  Świecie, dnia 2009-12-08    ROŚiGK – 7625/20/6/2009    POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawieszenie postępowania "Budowa III kwatery składowiska odpadów"

    Świecie, dnia 2009-11-02 ROŚiGK 7625/17/5/2009  POSTANOWIENIEo zawieszeniu postępowania administracyjnego             Na podstawie art. 123 oraz art. 97 § 1 [...]

wszczęcie postępowania "Budowa budynku produkcyjno - usługowo - handlowego na terenie Vistula Park"

                                         &nbs [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rewitalizacja Miasta Świecia "

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji środowiskowej BUDOWA GOSPODARSTWA TURYSTYCZNEGO W DZIKACH

Świecie, dnia 2009-10-05   ROŚiGK 7625/13/7/2009  I NFORMACJA  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

POstanowienie Burmistrza Świecie - brak konieczności przeprowadzenia OOŚ "REWITALIZACJA MIASTA ŚWIECIA, STWORZENIE CENTRUM TURYSTYCZNO - REKREACYJNEGO I GOSPODARCZEGO (...)"

Świecie, dnia 2009-09-30   ROŚiGK – 7625/16/6/2009  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 300, ETAP II WĘZEŁ DWORZYSKO"

Świecie, dnia 2009-09-30  ROŚiGK 7625/15/7/2009  I NFORMACJA  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji "Przebudowa amfiteartu i widowni" w Świeciu

Świecie, dnia 2009-09-21  ROŚiGK 7625/12/7/2009   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa ul. Gen. Józefa Bema w Grucznie"

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie"

                                         &nbs [...]

postanowienie Burmistrza Świecia o odstąpieniu od przeprowadzenia OOŚ dla inwestycji pn. "Budowa ul. Gen. Bema w Grucznie"

POstanowienie znak: ROŚiGK 7625/14/4/2009 z dnia 2009-09-07 o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA UL. GEN. JÓZEFA BEMA W GRUCZNIE” NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR: 177/3, 176/10, 175/3, 174/3, [...]

postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie"

                                         &nbs [...]

postanowienie Burmistrza Świecie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚ "Przebudowa amfiteatru i widowni"

                                         &nbs [...]

postanowienie o obowiązku przedłożenia dokumentacji RDOŚ - "Rewitalizacja miasta Świecia"

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa instalacji do beztlenowego oczyszczania ścieków" Mondi Świecie

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszcvzęciu postępowania "Rewitalizacja miasta Świecia"

  Świecie, dnia 2009-08-20 ROŚiGK 7625/16/1/2009  OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji "Infstastruktura dla Osiedla Sportowa"

                                         &nbs [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji "Budowa ul. Miodowej"

                                         &nbs [...]

zawiadomienie o wszczęciou postępowania "Budowa ul. Bama" w Grucznie

                                         &nbs [...]

postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ "Infrastruktura techniczna osiedla Sportowa w Świeciu"

                                         &nbs [...]

postanowienie o odstąpieniu od OOŚ - Budowa ul. Miodowej

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji "Stacja demontażu pojazdów w Wielkim Konopacie"

                                         &nbs [...]

przedłożenie dokumentów RDOŚ w Bydgoszczy - Gospodarstwo turystyczne Dziki

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania - Gospodarstwo turystyczne w Dzikach

                                         &nbs [...]

postanowienie Burmistzra o obowiązku przedłożenia dokumentacji RDOŚ w Bydgoszczy - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie"

                                         &nbs [...]

postanowienie Burmistrza o przedłożeniu dokumentów RDOŚ - Przebudowa amiteatru"

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania "Przebudowa amfiteatru i widowni" na działkach nr 467/6 i 466/16 (obręb Świecie)

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji "hala produkcyjna - kebab"

 Świecie, dnia 2009-07-01 ROŚiGK [...]

wszczęcie postępowania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie"

Świecie, dnia 2009-06-25ROŚiGK 7625/11/1/2009 OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku [...]

wszczęcie postępowania "Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego Sportowa w Świeciu"

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania budowa ul. Miodowej w Świeciu

                                         &nbs [...]

postanowienie o braku konieczności OOŚ dla inwestycji pn."Budowa hali produkcyjnej (kebeb) na Vistuli"

    Świecie, dnia 2009-06-15   ROŚiGK – 7625/5/7/2009   POSTANOWIENIE    Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

wydanie decyzji stacja paliw płynnych w Przechowie

 Świecie, dnia 2009-05-08 ROŚiGK 7625/31/9/2008/2009  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

wydanie decyzji - Rozbudowa hali na Vistuli

Świecie, dnia 2009-05-04 ROŚiGK 7625/2/8/2009   INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

wydanie decyzji Budowa drogi w Strefie Vistula Park II Sulnowo

Świecie, dnia 2009-05-04 ROŚiGK 7625/1/5/2009  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

wezwanie do przedłożenia dokumentacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (budowa hali na Vistuli - kebab)

Świecie, dnia 2009-04-23   ROŚiGK – 7625/5/5/2009  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

informacja o wszczęciu postępowania "Budowa hali produkcyjnej (kebeb) na Vistuli

Świecie, dnia 2009-04-23 ROŚiGK 7625/5/3/2009   INFORMACJA  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11), art. 21 i art. 51 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

postanowienie o odstąpieniu od przeporwadzenia OOŚ - budowa drogi w Strefie Vistula Park II w Sulnowie

Informacja   Dnia 2009-04-08 Burmistrz Świecia wydał postanowienie znak: ROŚiGK 7625/1/4/2009 o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."BUDOWA DROGI W STREFIE [...]

wydanie decyzji środowiskowej - suszarnia biomasy w Saturn Management

Świecie, dnia 2009-04-08  ROŚiGK 7625/34/5/2009   INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

postanowienie o odstąpieniu od OOŚ rozbudowa hali na Vistuli

postanowienie o odstąpieniu od OOŚ dla przedsięwziecia pn."„ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH O HALĘ PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWĄ Z  ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM NA TERENIE OBSZARU INWESTYCYJNEGO „VISTULA PARK”Z [...]

wszczęcie postępowania zagospodarowanie terenów zielonych na zdegradowanym obszarze powojskowym

Świecie, dnia 2009-03-31 ROŚiGK 7625/3/1/2009  I NFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

przeystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Stacja paliw Przechowo"

 Świecie, dnia 2009-03-26  ROŚiGK 7625/31/5/2008/2009  INFORMACJA   Na podstawie art. 33, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2) i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

postanowienie o obowiązku przedłożenia dokumenów RDOŚ

Świecie, dnia 2009-02-17   ROŚiGK – 7625/2/4/2009  POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Marianki

Świecie, dnia 2009-02-26  ROŚiGK 7625/32/5/2008/2009   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Osiedle Mieszkaniowe Sulnowo

Świecie, dnia 2009-02-26   ROŚiGK 7625/30/6/2008/2009   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NURTPOL

Świecie, dnia 2009-03-02 ROŚiGK 7625/29/9/2008/2009  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

wszczęcie postępowania System - rozbudowa Zakładu zakładu produkcji konstrukcji stalowych

Świecie, dnia 2009-02-17 ROŚiGK 7625/2/1/2009   INFORMACJA  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stacja paliw Przechowo

Świecie, dnia 2009-02-09   ROŚiGK – 7625/31/4/2008/2009   POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

wydanie decyzji PMP Fast SERVICE

Świecie, dnia 2009-02-09 ROŚiGK 7625/28/8/2008/2009    INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

postanowienie NURTPOL Wielki Konopat

                                         &nbs [...]

postanowienie o braku potrzby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa i przebudowa dróg rejon ul. Paderewskiego Osiedle Marianki

Świecie, dnia 2009-02-05   ROŚiGK – 7625/32/4/2008/2009   POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności - ul. Miodowa, Poziomkowa, Agrestowa w Świeciu

                                         &nbs [...]

postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzeniea oceny oddziaływania na środowisko PMP FAST SERVICE

Świecie, 2009-01-26    ROŚiGK – 7625/28/6/2008/2009    POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

decyzja zmieniająca - wydłużenie terminu POLKOMTEL stacja bazowa BT 44099 działka 867/1

 Świecie, dnia 2009-01-20  ROŚiGK 7625/3/10/2006/2009  D E C Y Z J A   Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. [...]

wszczęcie postępowania budowa drogi w Strefie Vistula Park w Sulnowie

Świecie, dnia 2009-01-16 ROŚiGK 7625/1/1/2009   INFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

wydanie decyzji środowiskowej myjnia KOzłowo

Świecie, dnia 2009-01-15  ROŚiGK 7625/25/10/2008/2009  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 3 pkt 19 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [...]

wydanie decyzji środowiskowej - ul. Miodowa, Poziomkowa, Agrestowa

Świecie, dnia 2009-01-12  ROŚiGK 7625/23/8/2008/2009    OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej MArianki

 Świecie, dnia 2009-01-12          ROŚiGK 7625/32/3/2008/2009   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - infrastruktura techniczna dla osiedla w Sulnowie

 Świecie, dnia 2009-01-12          ROŚiGK 7625/30/3/2008/2009   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

wydanie decyzji środowiskowej - NOWY SZPITAL

Świecie, dnia 2008-12-29  ROŚiGK 7625/24/12/2008  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 3 pkt 19 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [...]

wszczęcie postępowania - wiata magazynowa w Wielkim Konopacie - NURTPOL Henryk Wiśniewski

Świecie, dnia 2008-12-19 ROŚiGK 7625/29/6/2008    ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. [...]

postanowienie Burmistrza oi odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu OOŚ - myjnia w Kozłowie KACPURA - OPONY TIR

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach KOTŁOINWEST Sp. z o. o.

Świecie, dnia 2008-12-15  ROŚiGK 7625/26/12/2008  INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 3 pkt 19 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo [...]

postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu OOŚ - modernizacja budynku NOWEGO SZPITALA

 Świecie, dnia 2008-12-02 ROŚiGK 7625/24/7/2008    INFORMACJA    Burmistrz Świecia podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających [...]

wszczęcie postępowania PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. - zakup i instalacja tokarki kłowej ciężkiej

Świecie, dnia 2008-12-02 ROŚiGK 7625/28/1/2008   INFORMACJA   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

postanowienie Burmistrza o odstąpieniu od konieczności sporządznia raportu OOŚ ul. Miodowa, Agrestowa, Poziomkowa w Świeciu

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania - myjnia samochodowa na działce 52/14 (obręb Kozłowo)

Świecie, dnia 2008-11-05 ROŚiGK 7625/25/1/2008  INFORMACJA    Na podstawie art. 3 pkt 19, art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 46 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 [...]

wydanie decyzji środowiskowej Przebudowa ul. Tucholskiej

Świecie, dnia 2008-10-31 ROŚiGK 7625/22/8/2008  INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 3 pkt 19 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo [...]

informacja o wszczęciu postępowania - budowa nowej i rozbiórka starej hali produkcyjnej KOTŁOINWEST

Świecie, dnia 2008-10-29  ROŚiGK 7625/26/1/2008  INFORMACJA    Na podstawie art. 3 pkt 19, art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 46 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, [...]

informacja o wydaniu decyzji hala produkcyjna na Vistuli (rolety, żaluzje)

Świecie, dnia 2008-10-20 ROŚiGK 7625/19/8/2008  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 3 pkt 19 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [...]

informacja o wydaniu decyzji Studio aranżacji wnętrz

                                         &nbs [...]

Przebudowa ul. Tucholskiej - wszczęcie postępowania

                                         &nbs [...]

galeria sztuki użytkowej - postanowienie Burmistrza o braku konieczności sporządzenia raportu OOŚ

                                         &nbs [...]

studio aranżacji wnętrz - postanowienie Burmistrza o braku koniczności sporządzenia raportu OOŚ

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania - hala produkcyjna (żaluzje, rolety) na terenie Vistuli Wielki Konopat

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania - studio aranżacji wnętrz, centrum obsługi inwestycji

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania - agencja turystyczna, galeria sztuli użytkowej i rękodzieła

                                         &nbs [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Energosil Sp. z o. o.

  Świecie, dnia 2008-03-03ROŚiGK 7625/32/6/2007/2008   OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 [...]

informacja o wydaniu decyzji - nowa Maszyna Papiernicza w Mondi Packaging Paper Świecie S.A.

                                         &nbs [...]

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

zawieszenie postępowania

Świecie, dnia 2008-01-11 ROŚiGK 7625/28/4/2007/2008  POSTANOWIENIEo zawieszeniu postępowania administracyjnego             Na podstawie art. 123 oraz w związku z art. 97 § 1 pkt 4) [...]

treść decyzji środowiskowej - uzbrojenie Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

                                         &nbs [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania

ROŚiGK7625/27/3/2007                                      & [...]

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 35310, zlokalizowanej na dachu elewatora w Świeciu, przy ul. Fabrycznej 2

Świecie, dnia 2007-09-10 ROŚiGK 7625/4/7/2007   OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Modernizacja ciągu technologicznego produkcji masy półchemicznej oraz Maszyny Papierniczej IV – Projekt Kopernik

Świecie, dnia 2007-07-20 ROŚiGK 7625/14/5/2007  OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [...]

Odprowadzenie wód deszczowych z Al. Jana Pawła II i Parku 1000-lecia przy ul. Sienkiewicza w Świeciu

Świecie, dnia 2007-07-10ROŚiGK 7625/20/4/2007  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. [...]

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej 1043/2924 (3540) Świecie – Północ

ROŚiGK 7625/21/1/2007Świecie, dnia 2007-07-16   ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organu uzgadniającego  Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Likwidacja istniejącego komina elektrociepłowni

Świecie, dnia 2007-07-18ROŚiGK 7625/5/17/2006/2007 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [...]

Decyzja - POLKOMTEL

                                         &nbs [...]

Decyzja - CENTERTEL

                                         &nbs [...]

Ddcyzja - dot. stacji bazowej ...

                                         &nbs [...]

Decyzja - dot. stacji komórkowej ...

                                         &nbs [...]

Likwidacja komina ...

ROŚiGK 7625/5/16/2006/2007                 Świecie, dnia [...]

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji „Budowa stacji paliw na działkach Nr 54/2 i 54/3 w Wielkim Konopacie gm. Świecie”.

Świecie, dnia 2007-06-01 ROŚiGK 7625/8/8/2007  OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [...]

Decyzja ... dot. INTERPROJEKT

                                         &nbs [...]

Wydanie decyzji - dot. MOBI-TELEKOM

                                         &nbs [...]

Wydanie decyzji - dot. EKOSYSTEM

                                         &nbs [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa tuczarni o wymiarach 25 m x 75 m dla 950 szt. tuczników i 500 szt. warchlaków na działce Nr 31 (obręb ewidencyjny Morsk)

Świecie, dnia 2007-04-27 ROŚiGK 7625/12/9/2006/2007 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 32 ust. 2, art. 46 a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 [...]

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa ciągów pieszojezdnych ul. Sportowa, Źródlana i Polna w Grucznie”.

Świecie, dnia 2007-04-12 ROŚiGK 7625/9/8/2007 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [...]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. ”Budowa ciągów pieszojeznych ul. Sportowa, Źródlana, Polna w Grucznie”

Świecie, dnia 2007-03-27 ROŚiGK 7625/9/3/2007 ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji tłocznej ścieków pokorowalniczych wraz z pompownią na terenie Mondi Packaging Paper Świecie S.A.”.

Świecie, dnia 2007-03-22 ROŚiGK 7625/5/5/2007 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 32 ust. 2, art. 46 a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa tuczarni o wymiarach 25 m x 75 m dla 950 szt. tuczników i 500 szt. warchlaków na działce Nr 31 (obręb ewidencyjny Morsk)”.

Świecie, dnia 2007-03-21 ROŚiGK 7625/12/5/2006/2007 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających  Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie . „Budowa kanalizacji tłocznej ścieków pokorowalniczych wraz z pompownią - na terenie Mondi Packaging Paper Świecie S.A.”

Świecie, dnia 2007-03-05ROŚiGK 7625/5/3/2007 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających  Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie

Świecie, dnia 2007-03-05ROŚiGK 7625/4/3/2007 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających  Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Informacja o wydaniu decyzji dot. likwidacji komina

                                         &nbs [...]

metryczka