ARCHIWUM OFERT 2007-2017

ARCHIWUM OFERT 2007-2017

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

OgłoszenieZarządzenie nr 1059/17 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

OgłoszenieZarządzenie nr 1059/17 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Referacie Gospodarki Odpadami.

Zarządzenie nr 987/17 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Finansowym.

OgłoszenieZarządzenie nr 984/17 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenie nr 764/17 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na jedno wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Zarządzenie nr 690/16 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko - asystent rodziny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

Zarządzenie nr 589/16 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim - Wydziale ROŚiGK w Świeciu.

Ogłoszenie   Zarządzenie nr 521/16 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o naborze na stanowisko LOGOPEDY - umowa zlecenie.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na jedno stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w Świeciu

Ogłoszenie Zarządzenie nr 508/16 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na dwa stanowiska podinspektora w Urzędzie Miejskim w Referacie Polityki Społecznej w Świeciu

Ogłoszenie Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale ROŚ i GK w Świeciu.

Ogłoszenie   Zarządzenie nr 415/15 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

­Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale ROŚ i GK w Świeciu.

Ogłoszenie   Zarządzenie nr 413/15 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA  [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o naborze na stanowisko - TERAPEUTA BEHAWIORALNY – umowa zlecenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o naborze na stanowisko - FIZJOTERAPEUTA– umowa zlecenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o naborze na stanowisko - TERAPEUTA – umowa zlecenie.

Ogłoszenie Kwestionariusz osobowy (druk) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o naborze na stanowisko - PRACOWNIK SOCJALNY – pełen etat.

Ogłoszenie Kwestionariusz osobowy (druk) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o naborze na stanowisko Asystent Rodziny - pełen etat.

Ogłoszenie Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu (w Wydz. USC i SO).

Ogłoszenie Zarządzenie nr 116/15 - powołujące skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o naborze na stanowisko logopedy.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu na stanowisko asystenta rodziny (od 09 lutego do 31 grudnia 2015 roku).

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w USC i SO w Świeciu (II nabór).

Ogłoszenie o naborze Informacja dotycząca naboru... INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w USC i SO w Świeciu (I nabór).

Ogłoszenie o naborze Zarządzenie nr 7/14 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Informacja dotycząca naboru...   Informacja o wynikach naboru [...]

Ogłoszenie o naborze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu na stanowiska terapeuty i fizjoterapeuty.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu na stanowisko asystenta rodziny.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU [...]

Ogłoszenie kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko opiekuna w punkcie usług opiekuńczych.

Ogłoszenie o naborze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Zarządzenie nr 1087/14 - powołujące skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kwestionariusz osobowy  Druk oświadczenia o niekaralności  Informacja dotycząca [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.(1)

Ogłoszenie o naborze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU   [...]

Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska asystenta rodziny (umowa zlecenie) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz osobowy Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w USC i SO w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze  Zarządzenie nr 1009/14 - powołujące skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Kwestionariusz osobowy Druk oświadczenia o niekaralności  Druk oświadczenia o [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Lista kandydatów spełniających wszystkie wymagania formalne INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU  [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Informacja o wynikach naboru [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika miejskiego w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Zarządzenie Nr 965/14 - powołujące skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kwestionariusz osobowy Lista kandydatów spełniających wymogi formalne INFORMACJA  O [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Mieszkaniowym w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Zarządzenie Nr 964/14 - powołujące skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Oświadczenie Druk o stanie zdrowia Informacja o kandydatach dot. naboru... Informacja o I [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Zarządzenie Nr 942/13 - powołujące skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Oświadczenie ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Przychodni.

Uchwała Nr 264/13 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i regulaminu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w OPS Świecie.

Ogłoszenie Kwestionariusz osobowy - druk Informacja o wynikach naboru [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Ogłoszenie o naborze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Informacja o wyniku naboru [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzedzie Miejskim w Świeciu Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Informacja o wynikach naboru [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świeciu – Strażnik Miejski [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świeciu   1.  Stanowisko pracy: - Inspektor. 2.  Wykształcenie niezbędne: - wyższe administracyjne lub [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

OGŁOSZENIE O NABORZE:   KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Schroniska dla Bezdomnych w OPS w Świeciu

Informujemy, że w  wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został  wybrany Pan Radosław Świerczek zam. Chełmno. Uzasadnienie dokonanego wyboru : Wybrany kandydat spełnił wymagania formalne określone w [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor-Rzecznik Prasowy w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Informujemy, że na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr223, poz.1458/ na  ww. stanowisko została wybrana Pani Renata Fluder - Bielawska zam. Świecie. Uzasadnienie [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana  Pani Joanna Popiołek  zam. Świecie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana  kandydatka  spełniła wymagania formalne [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Schroniska dla Bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15.

Informujemy, że w wyniku wstępnego rozpatrzenia ofert na stanowisko pracy Kierownik Schroniska dla Bezdomnych  w Świeciu do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 Informujemy, że w wyniku wstępnego rozpatrzenia ofert na stanowisko pracy  Podinspektor do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektor – Rzecznik Prasowy w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana  Pani   Joanna   Popiołek   zam.  Świecie.  Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana  [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU UL.KS.KARD.ST.WYSZYŃSKIEGO 15 Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:KIEROWNIK SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH1.Wymaganiania niezbędne:·   wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Burmistrz Świecia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolnestanowisko w Urzędzie Miejskim w Świeciu  1.  Stanowisko pracy: Podinspektor  w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Podinspektor-Rzecznik Prasowy w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

        Informujemy, że w wyniku wstępnego rozpatrzenia ofert na stanowisko pracy  Podinspektor-Rzecznik Prasowy  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Brzoskowska, zam. Świecie.  Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miejskim w Świeciu. 1.  Stanowisko pracy:Podinspektor – Rzecznik Prasowy w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Informujemy, że w wyniku wstępnego rozpatrzenia ofert na stanowisko pracy Kierownika Wydziału GRiWZ do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w [...]

Nabór na stanowisko pracy Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu ogłasza nabór na stanowisko pracy Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu   1. Wymagania  niezbędne:- wykształcenie  wyższe- obywatelstwo [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego księgowego w Klubie Integracji społecznej w Świeciu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Weronika Kwaśniak zam. w Świeciu.   Uzasadnienie dokonanego wyboru:Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu [...]

Oferta pracy Menedżera Kawiarni „Cafe Kultura” działającej przy OKSiR w Świeciu

OFERTA PRACY Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ogłasza nabór na stanowisko pracy:Menedżer Kawiarni „Cafe Kultura” działającej przy OKSiR w Świeciu. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:- pełna zdolność do [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Klubie Integracji Społecznej

Informujemy, że w wyniku wstępnego rozpatrzenia ofert na wolne stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:Lp.    Imię i [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Świeciu  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został  wybrany  Pan  Maciej Wyrąbkiewicz  zam.  [...]

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Klub Integracji Społecznej w Świeciuogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego  1.     Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z [...]

Nabór na stanowisko pracy Aplikant Straży Miejskiej

Urząd   Miejski w Świeciu ogłasza nabór na  stanowisko pracy Aplikant Straży Miejskiej    1. Wymagania:- wykształcenie   minimum  średnie- obywatelstwo polskie- ukończone 21 lat- korzystanie z [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORUna  wolne  stanowisko  pracy  w  Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Świeciu   Informujemy, że w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świeciu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE na  wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świeciu     Informujemy, że w [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świeciu

Urząd   Miejski w Świeciuogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w  Świeciu   1. Wymagania [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Świecie,dnia 2008-02-12        INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU na stanowisko Młodszego referentaw Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w [...]

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

LISTA  KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.    Informujemy, że w wyniku wstępnego [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU na stanowisko  Referenta w  Referacie  Polityki Społecznej  Urzędu Miejskiego w Świeciu   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Urząd  Miejski w Świeciu                   ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy  młodszego referenta w Wydziale Gospodarki, Rozwoju [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko mł. referenta w Wydziale Gospodarki [...]

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU na stanowisko Młodszego referentaw  Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego  w Świeciu    Informujemy, że w wyniku zakończenia [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referenta w Referacie Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE na stanowisko  referenta   w Referacie Polityki Społecznej Urzędu  Miejskiego w Świeciu   Informujemy, że w wyniku wstępnego [...]

metryczka