MIESZKAŃCU PAMIĘTAJ O WYPOWIEDZENIU UMOWY Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY

MIESZKAŃCU, PAMIĘTAJ O WYPOWIEDZENIU UMOWY
Z DOTYCHCZASOWYM ODBIORCĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH


Od dnia 1 lipca 2013 r. gmina Świecie przejmie odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W tym celu, gmina zawrze umowę z firmą, wyłonioną w drodze przetargu publicznego. W związku
z powyższym, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odbiorem odpadów, powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy zawarte z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów. Umowy te powinny zostać wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. W związku z tym należy:

  • sprawdzić, na jaki czas zawarta została umowa
  • sprawdzić termin jej wypowiedzenia (niektóre firmy mają długie np. 3 miesięczne okresy wypowiedzenia)
  • złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług


Kwestie zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, o których mowa powyżej reguluje Kodeks Cywilny.
 
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (26 marca 2013)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (26 marca 2013, 07:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1656