Bądź bardziej widoczny

Akcja „Bądź bardziej widoczny” skierowana jest do dzieci zamieszkujących tereny wiejskie oraz obrzeża miasta. Jej celem jest informowanie dzieci dochodzących do szkoły piechotą o tym jak ważne jest bycie widocznym na drodze a także informowanie o podstawowych zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Akcja obejmie klasy I-III wiejskich szkół podstawowych.

Taki wybór jest celowy, dzieci starsze mają więcej wyobraźni i orientują się już w zasadach ruchu drogowego. Zależy nam by nauczyć najmłodsze dzieci tego, jak prawidłowo poruszać się drogami oraz jak być widocznym dla kierowców. Tylko wczesna prewencja uchronić może te dzieciaki od wielu zagrożeń i niebezpiecznych wypadków. Dzieci otrzymają od nas odblaskowe opaski na ręce. Będziemy uczulać je by nosiły je zawsze na zewnętrznej od strony pobocza ręce. Zamierzamy pokazać dzieciom film, który uzmysłowi im jak taka opaska wpływa na widoczność na drodze po zmroku.


Koordynatorami tej akcji w Gminie są kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Marcin Kulewski, komendant Straży Miejskiej Roman Witt oraz kierownik Wydziału Gospodarki Janusz Sobolewski. Do akcji informacyjnej włączy się również Komenda Powiatowa Policji ze Świecia. Akcja wznawiana jest z każdym nowym rokiem szkolnym w szkołach na terenie naszej Gminy.

metryczka


Wytworzył: Roman Witt (15 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (15 września 2008, 13:52:28)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (16 kwietnia 2015, 14:05:34)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1817