Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 13 (z 13)

STATUT GMINY ŚWIECIE
rejestr zmian informacji

zmiany redakcyjne
Data: 2020-11-09 10:39:35
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
zmiany redakcyjne
Data: 2020-11-05 14:09:27
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
zmiany redakcyjne
Data: 2020-11-05 14:08:39
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
zmiany redakcyjne
Data: 2019-11-15 14:17:30
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
zmiany redakcyjne
Data: 2019-11-15 14:16:40
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
dodanie Zarządzenia nr 250/10 w sprawie konsultacji społecznych dot. zmian w statucie
Data: 2019-08-30 08:51:20
Autor: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej)
ZMIANY REDAKCYJNE
Data: 2018-11-15 14:37:52
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
zmiana statutu
Data: 2018-11-15 14:36:13
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
aktualizacja informacji
Data: 2008-11-12 12:16:27
Autor: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej)
Wprowadzenie treści aktualnie obowiązującego Statutu Gminy.
Data: 2005-12-09 12:07:29
Autor: Katarzyna Kustosz
zmiana linku
Data: 2005-12-09 11:58:37
Autor: Katarzyna Kustosz
Dodanie Uchwały Nr 310/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Świecie.
Data: 2005-12-06 09:27:40
Autor: Katarzyna Kustosz
zmiany redakcyjne
Data: 2004-07-14 14:27:34
Autor: Krystyna Sopońska
Zmiany o pozycjach 1 - 13 (z 13)

powrót do informacji »